Fundacja EXCALIBUR zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: fundacjaexcalibur.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.04.08. Data ostatniej aktualizacji:  2023.12.01


Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści
Zdjęcia sprzed wprowadzenia uchwały nie mają uzupełnionych opisów alternatywnych.

Nie korzystamy z formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są umieszczone w zakładce KONTAKT.

Funkcje powiększania i pomniejszania tekstu są zgodne z przeglądarkami Edge oraz Chrome. W pozostałych przeglądarkach należy skorzystać z wbudowanych mechanizmów powiększania strony (standardowo skróty klawiszowe Ctrl+"+" oraz Ctrl+"-").


Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2023.12.01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.12.01.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej prosimy zgłaszać do biura fundacji. Informację kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.Ta strona używa plików cookies. Wykorzystywane są do przechowywania sesji oraz ustawień użytkownika.
OK