Nie Takie Nowe Zmagania Sportowe

Zdjęcie przedstawiające: Nie Takie Nowe Zmagania Sportowe

Projekt „Nie Takie Nowe Zmagania Sportowe” jest dofinansowany z programu "Bank Dziecięcych Uśmiechów" Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Celem projektu jest:
• promowanie aktywnego stylu życia wśród wychowanków,
• rozpowszechnienie łucznictwa poprzez zorganizowanie i prowadzenie warsztatów łuczniczych,
• współzawodnictwo i promowanie zasad fair play.

Projekt będzie realizowany poprzez zorganizowanie i prowadzenie warsztatów łucznictwa tradycyjnego, zorganizowanie i prowadzenie zajęć sportowych zarówno grupowych jak i indywidualnych.

Projekt obejmuje 10 dwugodzinnych wizyt w Domach Dziecka, w Turawie i Tarnowie Opolskim

Będziemy przekazywać zasady dobrego wychowania przez zapoznanie uczestników z zasadami fair play i zapisanie ich w regulaminie. Zapoznanie z zasadami gier i zabaw przed przystąpieniem do zajęć. Dodatkową motywacją będzie nagradzanie pozytywnych postaw przyznawaniem punktów, które będą indywidualnie gromadzone przez każdego w Karcie uczestnika. Wychowankowie, którzy zbiorą największą ilość punktów zostaną nagrodzeni wyróżnieniami.

Na zakończenie projektu zorganizujemy piknik, na który zaprosimy dzieci z obu placówek. Podczas pikniku uczestnicy będą mogli współzawodniczyć z inną grupą rówieśników rywalizując w różnorodnych konkurencjach. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostaną nagrodzeni, pozostali uczestnicy projektu otrzymają dyplomy i upominki.


Ta strona używa plików cookies. Wykorzystywane są do przechowywania sesji oraz ustawień użytkownika.
OK