Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

Zdjęcie przedstawiające: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

22 czerwca 2017 r. złożyliśmy w Centrum Dialogu Obywatelskiego nasz projekt.

6 lipca podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupiliśmy urządzenie wielofunkcyjne wraz z tonerem.

Zakupiona drukarka umożliwia nam samodzielne drukowanie wszelkich dokumentów w biurze fundacji, oszczędzamy wiele czasu na wyprawach do punktu ksero, a także pieniędzy.

Dzięki temu projektowi nasza praca w biurze jest dużo przyjemniejsza i sprawniejsza.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Opola za przyznaną dotację.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Opola.


Ta strona używa plików cookies. Wykorzystywane są do przechowywania sesji oraz ustawień użytkownika.
OK