Sprawniej działamy gdy sprzęt potrzebny mamy!

Zdjęcie przedstawiające: Sprawniej działamy gdy sprzęt potrzebny mamy!

21 lipca 2017 roku podpisaliśmy w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych umowę na realizację projektu "Sprawniej działamy gdy sprzęt potrzebny mamy!".

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach programu "Kierunek FIO" zakupiliśmy namiot o wymiarach 4m*6m oraz szafę biurową zamykaną.

Namiot posłuży nam do prowadznie mobilnych warsztatów oraz innych działań na świeżym powietrzu.

Dzięki biurowej zamykanej szafie możemy w sposób właściwy przechowywać dokumenty księgowe, a także dokumenty zawierające dane osobowe.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

Dziękujemy! :)

Ta strona używa plików cookies. Wykorzystywane są do przechowywania sesji oraz ustawień użytkownika.
OK