Fundacja EXCALIBUR

Misją Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Pierwsze kroki kierujemy do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i najmłodszych pacjentów szpitali. 

Głównym celem naszych działań jest rozwijanie pasji i zainteresowań, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

Podczas naszych spotkań będziemy przybliżać historię, dawne zwyczaje, kulturę, muzykę, tańce, legendy czyli wszystko to, co stanowi nasze dziedzictwo. 

Przez zabawę pragniemy szczególnie:
• rozwijać zainteresowanie dziełami sztuki, malarstwem, rzeźbą, haftem, teatrem, muzyką itp.
• stwarzać warunki do działania i przeżywania w różnych formach aktywności
• wzbogacać słownik dzieci o nowe pojęcia, zwroty, wyrażenia
• zachęcać do wyrażania się po przez sztukę 
• odkryć, zaszczepić i rozwijać talenty młodych ludzi, uczyć współdziałania w grupie
a przede wszystkim sprawić by kolejny dzień był wypełniony uśmiechem, pozytywną energią a także wiarą w siebie i w lepszą przyszłość.

Fundacja EXCALIBUR działa na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie:
• ochrony i promocji zdrowia
• propagowania kultury, sztuki oświaty i sportu
• ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• działań na rzecz ochrony środowiska

Celem naszych działań jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa.

Zaczynamy od rzeczy małych ale nie zamierzamy na tym poprzestać!Ta strona używa plików cookies. Wykorzystywane są do przechowywania sesji oraz ustawień użytkownika.
OK